Nicosia Address Details
Address: 1 Tinou Street
Arediou, Nicosia
Telephone: 99332192, 99689752
Fax: 22633333